Lo mien Trung - Bảng Kết quả Lô tô miền Trung - XSMT - SXMT

Miền Trung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4
Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

Lô tô SXMT Thứ 3 ngày 06/06/2023

XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 06/06/2023

Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 3 / Loto miền Trung
Đầu Quảng Nam Đắc Lắc
0 06 00
1
2 22 20; 27; 29
3 38; 37; 34 37
4 43; 40 44; 49; 41
5 59 56; 59; 50
6 64 68; 64; 69
7 71; 76 77
8 86; 88; 82
9 94; 98; 91 92; 98

Lô tô SXMT Thứ 2 ngày 05/06/2023

XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 05/06/2023

Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 2 / Loto miền Trung
Đầu Huế Phú Yên
0 03 04; 08; 03
1 17; 18; 18
2 29 29
3 39; 39 30; 34; 37
4 42
5 51; 54 50; 58
6 61; 69; 68 61
7 70; 71; 74 79; 73
8 82
9 94; 93; 90 96; 99

Lô tô SXMT Chủ nhật ngày 04/06/2023

XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 04/06/2023

Loto XSMT / Loto XSMT Chủ nhật / Loto miền Trung
Đầu Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 01; 05 01; 07; 03 00; 03; 05; 00; 02; 06; 03; 08
1 18 12; 12
2 25 22; 20; 22; 24
3 38; 36; 32 38; 33 36
4 48 46; 42
5 59; 50
6 69; 64 69
7 78; 72; 70 75; 75; 72
8 88; 80
9 98; 96; 96; 96 99; 93; 94 98

Lô tô SXMT Thứ 7 ngày 03/06/2023

XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 03/06/2023

Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 7 / Loto miền Trung
Đầu Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
0 01 09 07
1 18; 12; 18; 17 18; 19; 17
2 25 29; 29; 22; 23
3 35; 36 36; 39; 35 31
4 42; 43; 42; 41 48; 44; 47 45
5 57; 54 59 55
6 60 65; 60
7 76; 78 74 71; 79
8 83; 82; 89 88
9 98 90; 92; 95; 97 91

Lô tô SXMT Thứ 6 ngày 02/06/2023

XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 02/06/2023

Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 6 / Loto miền Trung
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 09; 01 00; 04; 00; 00; 06
1 11 16
2 24; 24; 23
3
4 49; 46
5 54 56; 58
6 69; 63 66; 65; 68
7 76; 70; 78 74
8 85; 80 88; 87; 87
9 98 90; 95
Trường quay ảo XSMB

Dò vé số