Soi Cầu Loto Hai Nháy Truyền Thống trước 08-06-2023

Soi cầu ăn hai nháy
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Chọn tỉnh
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 07/06/2023
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
Đầu 0
   
   
02 1 lần
03 1 lần
04 1 lần
   
06 1 lần
07 1 lần
   
   
Đầu 1
10 4 lần
11 3 lần
12 5 lần
13 6 lần
14 7 lần
   
16 9 lần
17 7 lần
18 3 lần
19 6 lần
Đầu 2
20 4 lần
21 3 lần
22 3 lần
23 4 lần
24 3 lần
   
26 11 lần
27 4 lần
28 4 lần
29 3 lần
Đầu 3
30 4 lần
31 3 lần
32 3 lần
33 6 lần
34 3 lần
   
36 9 lần
37 5 lần
38 5 lần
39 5 lần
Đầu 4
40 8 lần
41 5 lần
42 5 lần
43 7 lần
44 8 lần
   
46 19 lần
47 9 lần
48 4 lần
49 4 lần
Đầu 5
   
   
52 1 lần
   
54 2 lần
   
56 4 lần
57 1 lần
   
   
Đầu 6
   
61 1 lần
62 3 lần
63 3 lần
64 4 lần
   
   
67 3 lần
68 1 lần
69 2 lần
Đầu 7
70 5 lần
71 2 lần
72 3 lần
73 5 lần
74 1 lần
   
76 6 lần
77 4 lần
78 4 lần
79 2 lần
Đầu 8
80 3 lần
81 2 lần
82 1 lần
83 2 lần
84 2 lần
   
86 5 lần
87 2 lần
88 2 lần
89 2 lần
Đầu 9
90 6 lần
91 2 lần
92 2 lần
93 4 lần
94 2 lần
   
96 12 lần
97 5 lần
98 4 lần
99 2 lần
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu loto Truyền Thống biên độ 1 ngày tính từ 07/06/2023
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 4 ngày 07/06/2023
ĐB 40357
G1 11456
G2 44223 10852
G3 46358 34034 66918
95949 25795 45788
G4 9566 6046 0716 3577
G5 0763 3222 6881
2226 9182 0024
G6 014 056 738
G7 17 72 69 82
Lô tô
57 56 23 52 58 34 18
49 95 88 66 46 16 77
63 22 81 26 82 24 14
56 38 17 72 69 82
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 3 ngày 06/06/2023
ĐB 83079
G1 15731
G2 32457 82498
G3 53158 75486 27217
33818 63859 80647
G4 3761 3762 1876 5343
G5 2168 2834 1420
3322 2013 4508
G6 425 236 119
G7 70 90 07 34
Lô tô
79 31 57 98 58 86 17
18 59 47 61 62 76 43
68 34 20 22 13 08 25
36 19 70 90 07 34
Trường quay ảo XSMB

Dò vé số