Soi Cầu Giải Đặc Biệt Truyền Thống trước 08-02-2023

Soi cầu loto bạch thủ
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Chọn tỉnh
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 08/02/2023
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
Đầu 0
00 2 lần
01 2 lần
02 8 lần
03 15 lần
04 3 lần
05 3 lần
06 1 lần
07 3 lần
08 2 lần
09 16 lần
Đầu 1
10 1 lần
11 1 lần
12 5 lần
13 11 lần
   
15 2 lần
   
17 5 lần
18 2 lần
19 14 lần
Đầu 2
20 7 lần
21 9 lần
22 17 lần
23 34 lần
24 10 lần
25 13 lần
26 3 lần
27 4 lần
28 8 lần
29 25 lần
Đầu 3
30 6 lần
31 6 lần
32 15 lần
33 31 lần
34 4 lần
35 11 lần
   
37 8 lần
38 7 lần
39 27 lần
Đầu 4
40 6 lần
41 5 lần
42 13 lần
43 22 lần
44 4 lần
45 11 lần
   
47 8 lần
48 8 lần
49 20 lần
Đầu 5
50 5 lần
51 3 lần
52 13 lần
53 21 lần
   
55 6 lần
56 1 lần
57 8 lần
58 5 lần
59 25 lần
Đầu 6
60 3 lần
61 3 lần
62 13 lần
63 22 lần
64 9 lần
65 7 lần
66 2 lần
67 7 lần
68 2 lần
69 21 lần
Đầu 7
70 8 lần
71 6 lần
72 17 lần
73 21 lần
74 6 lần
75 10 lần
76 5 lần
77 5 lần
78 7 lần
79 21 lần
Đầu 8
   
   
82 6 lần
83 13 lần
   
85 1 lần
   
87 5 lần
   
89 15 lần
Đầu 9
90 5 lần
91 9 lần
92 22 lần
93 45 lần
94 18 lần
95 16 lần
96 2 lần
97 7 lần
98 5 lần
99 27 lần
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu đặc biệt Truyền Thống biên độ 2 ngày tính từ 08/02/2023
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 4 ngày 08/02/2023
ĐB 88864
G1 58679
G2 99604 51365
G3 11054 21296 73693
94535 33878 20697
G4 9292 0342 0933 1244
G5 9592 5309 4376
1230 3835 6215
G6 855 584 139
G7 30 21 29 83
Lô tô
64 79 04 65 54 96 93
35 78 97 92 42 33 44
92 09 76 30 35 15 55
84 39 30 21 29 83
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 3 ngày 07/02/2023
ĐB 18198
G1 71786
G2 90306 05645
G3 57283 23864 72211
62199 57365 40880
G4 4417 4196 3901 5992
G5 4003 5186 5049
2861 1761 7271
G6 484 465 916
G7 44 04 62 23
Lô tô
98 86 06 45 83 64 11
99 65 80 17 96 01 92
03 86 49 61 61 71 84
65 16 44 04 62 23
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 06/02/2023
ĐB 35492
G1 27386
G2 77331 13534
G3 61892 81361 57325
19943 52187 55210
G4 2014 6409 3258 8688
G5 9374 4850 8320
7814 8710 0717
G6 794 635 599
G7 95 56 66 19
Lô tô
92 86 31 34 92 61 25
43 87 10 14 09 58 88
74 50 20 14 10 17 94
35 99 95 56 66 19
Trường quay ảo XSMB

Dò vé số