Soi Cầu Giải Đặc Biệt theo thứ Truyền Thống trước 08-02-2023

Soi cầu giải đặc biệt theo thứ
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Thứ trong tuần
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 08/02/2023
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
Đầu 0
   
   
   
   
   
   
06 1 lần
07 2 lần
08 2 lần
   
Đầu 1
   
   
   
   
   
15 1 lần
16 3 lần
17 1 lần
18 3 lần
19 3 lần
Đầu 2
   
   
   
   
   
   
26 2 lần
27 2 lần
28 2 lần
29 2 lần
Đầu 3
30 1 lần
31 1 lần
   
   
34 1 lần
   
36 3 lần
37 3 lần
   
39 6 lần
Đầu 4
   
   
   
   
   
   
46 2 lần
47 2 lần
48 2 lần
49 2 lần
Đầu 5
50 6 lần
51 5 lần
52 2 lần
53 1 lần
54 6 lần
55 2 lần
56 4 lần
57 1 lần
58 3 lần
59 2 lần
Đầu 6
   
   
   
   
   
65 3 lần
66 1 lần
   
68 3 lần
69 2 lần
Đầu 7
70 4 lần
71 7 lần
72 2 lần
73 1 lần
74 5 lần
75 6 lần
76 9 lần
77 6 lần
78 4 lần
79 7 lần
Đầu 8
80 2 lần
81 1 lần
   
83 1 lần
84 2 lần
   
86 7 lần
87 5 lần
88 1 lần
89 2 lần
Đầu 9
90 7 lần
91 10 lần
92 7 lần
93 7 lần
94 7 lần
95 13 lần
96 10 lần
97 9 lần
98 12 lần
99 10 lần
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu đặc biệt Truyền Thống biên độ 3 ngày tính từ 08/02/2023
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 06/02/2023
ĐB 35492
G1 27386
G2 77331 13534
G3 61892 81361 57325
19943 52187 55210
G4 2014 6409 3258 8688
G5 9374 4850 8320
7814 8710 0717
G6 794 635 599
G7 95 56 66 19
Lô tô
92 86 31 34 92 61 25
43 87 10 14 09 58 88
74 50 20 14 10 17 94
35 99 95 56 66 19
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 30/01/2023
ĐB 16179
G1 12198
G2 66824 97525
G3 76829 01458 00678
04710 93846 11457
G4 3440 5637 9612 9495
G5 2099 6964 0572
7189 8620 3391
G6 901 919 624
G7 96 65 03 70
Lô tô
79 98 24 25 29 58 78
10 46 57 40 37 12 95
99 64 72 89 20 91 01
19 24 96 65 03 70
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 16/01/2023
ĐB 48260
G1 83587
G2 79324 24955
G3 97698 03474 79118
27721 67766 60068
G4 9999 2793 8423 8738
G5 6232 7156 7587
1067 6779 6885
G6 456 695 805
G7 53 07 71 23
Lô tô
60 87 24 55 98 74 18
21 66 68 99 93 23 38
32 56 87 67 79 85 56
95 05 53 07 71 23
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 09/01/2023
ĐB 78014
G1 16270
G2 24159 26757
G3 49767 38438 02952
13127 61711 61184
G4 9459 2157 2326 3734
G5 4225 7765 2017
6211 9689 0717
G6 747 254 703
G7 91 86 30 15
Lô tô
14 70 59 57 67 38 52
27 11 84 59 57 26 34
25 65 17 11 89 17 47
54 03 91 86 30 15
Trường quay ảo XSMB

Dò vé số