Soi Cầu Giải Đặc Biệt theo thứ Truyền Thống trước 08-06-2023

Soi cầu giải đặc biệt theo thứ
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Thứ trong tuần
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 07/06/2023
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
Đầu 0
00 4 lần
01 1 lần
02 10 lần
03 2 lần
04 1 lần
05 3 lần
   
07 8 lần
08 7 lần
09 3 lần
Đầu 1
10 2 lần
11 1 lần
12 2 lần
13 1 lần
   
15 1 lần
   
17 3 lần
   
19 1 lần
Đầu 2
20 4 lần
21 2 lần
22 4 lần
23 1 lần
24 1 lần
25 3 lần
   
27 2 lần
   
   
Đầu 3
30 3 lần
31 1 lần
32 5 lần
33 3 lần
34 1 lần
35 4 lần
   
37 2 lần
38 2 lần
   
Đầu 4
40 3 lần
41 1 lần
42 3 lần
   
   
   
   
   
   
   
Đầu 5
50 2 lần
51 1 lần
52 3 lần
53 1 lần
54 1 lần
55 2 lần
   
57 3 lần
58 2 lần
   
Đầu 6
60 2 lần
   
62 4 lần
   
   
   
   
   
   
   
Đầu 7
70 7 lần
71 11 lần
72 18 lần
73 9 lần
74 12 lần
75 11 lần
76 6 lần
77 13 lần
78 16 lần
79 9 lần
Đầu 8
80 6 lần
81 5 lần
82 4 lần
83 2 lần
84 2 lần
85 2 lần
86 2 lần
87 3 lần
88 1 lần
   
Đầu 9
90 1 lần
91 1 lần
   
   
   
   
   
97 1 lần
   
   
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu đặc biệt Truyền Thống biên độ 3 ngày tính từ 07/06/2023
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 05/06/2023
ĐB 00081
G1 01905
G2 71137 44821
G3 88844 27295 04627
95334 72220 93683
G4 7165 3883 2157 8958
G5 9446 1015 2351
7270 6125 8146
G6 757 450 720
G7 28 92 48 79
Lô tô
81 05 37 21 44 95 27
34 20 83 65 83 57 58
46 15 51 70 25 46 57
50 20 28 92 48 79
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 29/05/2023
ĐB 85867
G1 98338
G2 10638 56467
G3 71926 87565 57336
56415 07553 67042
G4 6742 1749 8665 0992
G5 0594 4871 7149
8937 3123 4242
G6 948 191 615
G7 78 91 21 34
Lô tô
67 38 38 67 26 65 36
15 53 42 42 49 65 92
94 71 49 37 23 42 48
91 15 78 91 21 34
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 22/05/2023
ĐB 32754
G1 68161
G2 72017 98904
G3 94697 94740 93753
55459 01414 23607
G4 5492 5227 1493 2338
G5 9643 0709 9863
5784 8757 8109
G6 890 019 282
G7 50 34 15 65
Lô tô
54 61 17 04 97 40 53
59 14 07 92 27 93 38
43 09 63 84 57 09 90
19 82 50 34 15 65
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 2 ngày 15/05/2023
ĐB 90956
G1 63262
G2 56387 17280
G3 55838 87861 81301
12200 75630 88618
G4 2320 0344 4038 5493
G5 1853 5302 2858
0332 3887 9106
G6 107 095 442
G7 53 71 80 05
Lô tô
56 62 87 80 38 61 01
00 30 18 20 44 38 93
53 02 58 32 87 06 07
95 42 53 71 80 05
Trường quay ảo XSMB

Dò vé số