Soi Cầu Loto Truyền thống trước 05-02-2023

Soi cầu loto
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
ngày
Chọn tỉnh
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 04/02/2023
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.
Đầu 0
00 4 lần
01 4 lần
02 4 lần
03 2 lần
04 2 lần
   
06 7 lần
07 2 lần
08 2 lần
09 2 lần
Đầu 1
10 3 lần
11 3 lần
12 1 lần
13 1 lần
14 2 lần
15 1 lần
16 4 lần
17 1 lần
18 1 lần
19 4 lần
Đầu 2
20 8 lần
21 6 lần
22 4 lần
23 2 lần
   
25 1 lần
26 7 lần
27 1 lần
28 5 lần
29 3 lần
Đầu 3
30 5 lần
31 6 lần
32 6 lần
33 3 lần
34 3 lần
35 1 lần
36 7 lần
37 2 lần
38 2 lần
39 2 lần
Đầu 4
40 5 lần
41 4 lần
42 3 lần
43 4 lần
44 1 lần
   
46 7 lần
47 1 lần
48 4 lần
49 2 lần
Đầu 5
50 2 lần
51 2 lần
52 4 lần
53 1 lần
54 1 lần
   
   
   
58 2 lần
   
Đầu 6
60 8 lần
61 4 lần
62 8 lần
63 13 lần
64 5 lần
65 4 lần
66 8 lần
67 6 lần
68 4 lần
69 2 lần
Đầu 7
70 7 lần
71 1 lần
72 4 lần
73 5 lần
74 4 lần
   
76 4 lần
77 1 lần
78 4 lần
79 1 lần
Đầu 8
80 8 lần
81 8 lần
82 9 lần
83 5 lần
84 2 lần
   
86 8 lần
87 6 lần
88 4 lần
89 2 lần
Đầu 9
90 7 lần
91 6 lần
92 4 lần
93 3 lần
94 3 lần
95 1 lần
96 8 lần
97 5 lần
98 4 lần
99 1 lần
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu loto Truyền Thống biên độ 3 ngày tính từ 04/02/2023
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 7 ngày 04/02/2023
ĐB 64948
G1 04674
G2 16883 77334
G3 12795 68347 65312
09038 86560 22314
G4 2746 8474 2057 3300
G5 5264 2363 1877
0033 2488 9198
G6 104 622 010
G7 77 06 18 96
Lô tô
48 74 83 34 95 47 12
38 60 14 46 74 57 00
64 63 77 33 88 98 04
22 10 77 06 18 96
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 6 ngày 03/02/2023
ĐB 52766
G1 79512
G2 12874 00591
G3 19739 53846 86931
48174 75976 36988
G4 9591 7194 9590 7739
G5 9894 3969 3811
5153 3349 3722
G6 561 446 237
G7 29 67 28 25
Lô tô
66 12 74 91 39 46 31
74 76 88 91 94 90 39
94 69 11 53 49 22 61
46 37 29 67 28 25
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 5 ngày 02/02/2023
ĐB 60755
G1 35682
G2 29934 63527
G3 36869 93254 18961
79187 66574 51138
G4 9942 3708 0879 3794
G5 1300 9770 4034
6902 1730 9819
G6 104 606 619
G7 51 19 90 89
Lô tô
55 82 34 27 69 54 61
87 74 38 42 08 79 94
00 70 34 02 30 19 04
06 19 51 19 90 89
Kết quả xổ số Miền Bắc
Thứ 4 ngày 01/02/2023
ĐB 34838
G1 29989
G2 64285 65938
G3 54835 94648 82384
40292 70918 01062
G4 8441 1468 0916 5129
G5 6463 5037 7184
2312 3165 6247
G6 042 076 709
G7 74 54 61 06
Lô tô
38 89 85 38 35 48 84
92 18 62 41 68 16 29
63 37 84 12 65 47 42
76 09 74 54 61 06
Trường quay ảo XSMB

Dò vé số